BirdDay @ Pi Art WorksMerve Şendil, daha önceki kurgularında olduğu gibi “Birdday”de de izleyicinin işini biraz
kolaylaştırmak istemiş ve işlerinde hayal gücünü harekete geçirebilecek ve hikayesinde adı geçen imgelerin somut iz düşümü olan görselleri kullanmış. Görselleri somutlaştırırken kullandığı farklı medyalar arasında özellikle örgü, düğümleme ve içiçe geçmelerin simgesi olarak, sanatçının algısal dünyasıyla gerçek dünya arasındaki bağı simgelemenin ötesinde bir algı oluşturuyor.
 Örgüyle bütünlenen binlerce ilmek ve dokunun detayı, aslında bütünlenmiş olandan bağımsız bir hikayenin
izini taşıyor.
“Birdday” sanatçının kendisine ait “büyülü”yü yine kendisine özgü “gerçekler”le anlatıyor.

//

Like in her previous compositions, in “BirdDay” Merve Şendil intends to make the audiences’ job a little easier by using visuals which may boost up their imagination and are embodied projections of the imagery mentioned in her story. Among the different media which are used in embodiment of the visuals, especially braids and knots as symbol of their interwinedness, create a perception beyond symbolizing the bond between the artist’s perceptual world and reality.
 Details of the thousands of knots and texture which are completed by knittings actually bear the signs of a story which is independent from what is ‘completed’.

“BirdDay” explains the artist’s “magical” via her authentic “reality”.