Çok Sesli \\ Plurivocality @ İstanbul ModernTürkiye’de Görsel Sanatlar ve Müzik
27 Haziran - 27 Kasım 2014
İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan ‘‘Çok Sesli’’, Türkiye’de görsel ve işitsel sanatlar arasındaki etkileşimlere işaret etmeyi ve bu alandaki güncel üretimlerden bir seçki sunmayı hedefliyor.
Görsel sanatların ses ve müzik ile geçmişten günümüze kurduğu yakın bağı araştıran  “Çok Sesli”, sanatçıların kişisel ve toplumsal süreçlerde müziğe duydukları özel ilgiyi yansıtıyor. Görsel ve işitsel olanı bir arada düşünen sanatçıların son dönem çalışmalarını sunan sergideki resim, heykel, video ve yerleştirmeler; ses ve müziği bir tema, kavram ya da sorunsal olarak görselleştiriyor veya farklı müzik ve ses biçimlerini bir metafor ya da ifade aracı olarak kullanıyor. Sergi, ses ve müziğin kültürel ve sosyopolitik bir aktarım olarak Türkiye’deki yerini ve çeşitli müzik akımlarının görsel sanat pratiklerindeki etkilerini anlamak için de bir kaynak niteliğinde.
Sergi salonunun girişinde yer alan ‘‘Repertuar’’ ise, Türkiye’de müzik ve görsel sanatların kesişme noktalarına ve geçmiş dönemlerdeki işbirliklerine dair bir araştırma alanı. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden 1980’li yıllara Türkiye’nin sosyokültürel tarihini görsel sanatlar ve müzik alanındaki yansımalarıyla inceleme yolunda bir girişim.
Sergi kataloğunda yapıtlara dair açıklayıcı metin ve fotoğrafların yanı sıra ses, müzik ve imge politikalarını ele alan makaleler ve “Repertuar” araştırmasına ayrılan özel bir bölüm bulunuyor.
Sanatçılar: Nevin Aladağ, Fikret Atay, Semiha Berksoy, Hüseyin Çağlayan, Ergin Çavuşoğlu, Burhan Doğançay, Cevdet Erek, Borga Kantürk, Servet Koçyiğit, Füsun Onur, Ferhat Özgür, Sarkis, Erinç Seymen, Merve Şendil, Hale Tenger, Vahit Tuna, :mentalKLINIK
Küratörler: Çelenk Bafra, Levent Çalıkoğlu

Visual Arts and Music in Turkey 
June 27 - November 27, 2014
Within the scope of its 10th year, Istanbul Modern presents “Plurivocality”, an exhibition investigating the interrelations between auditory and visual arts through a selection of contemporary artwork in Turkey.
Exploring the close bond the visual arts have established with sound and music from past to present, “Plurivocality” reveals the special personal and social roles music plays in artistic processes. The exhibition features current works by artists that treat the visual and the auditory not as distinct disciplines, but rather as two fields that work in tandem.  The paintings, sculptures, videos, and installations in the exhibition render sound and music visually as a theme, concept, or issue, using different forms of music and sound as metaphors and means of expression. The exhibition also serves as a source for understanding the cultural and sociopolitical role sound and music play in Turkey and how various music trends have influenced visual art practices.
A research area at the entrance of the exhibition hall, “Repertoire” explores the intersections between music and the visual arts in Turkey as well as past collaborations between actors in the two fields. “Repertoire” is an initiative that examines Turkey’s sociocultural history from the late Ottoman era to the 1980s via its reflections in the visual arts and music.
The exhibition catalogue features texts and visuals of exhibited works, articles on the politics of sound, music and image, along with the content of the research area “Repertoire”.
Artists: Nevin Aladağ, Fikret Atay, Semiha Berksoy, Hussein Chalayan, Ergin Çavuşoğlu, Burhan Doğançay, Cevdet Erek, Borga Kantürk, Servet Koçyiğit, Füsun Onur, Ferhat Özgür, Sarkis, Erinç Seymen, Merve Şendil, Hale Tenger, Vahit Tuna, :mentalKLINIK
Curators: Çelenk Bafra, Levent Çalıkoğlu